Jäsenedut

PaulaVirpi


Avustusohjesääntö

Matkakustannukset

Matkakulut korvataan tapauskohtaisesti halvimman yleisen kulkuneuvon taksan mukaan. Mikäli henkilöauto on tarkoituksenmukaisin matkustusmuoto, korvataan auton omistajalle kilometrikorvauksena todellisten kilometrien mukaan.

Kerhojen avustus

Yhdistyksen alaisten kerhojen toimintatapahtumien raha-anomukset käsitellään aina hallituksessa kerhon lähettämän anomuksen perusteella. Varoja myönnetään ensisijaisesti ay-toimintaa edistäviin tarkoituksiin. Kerhojen on toimitettava JKY:n hallitukselle vuosittain kerhon jäsenluettelo, toimintakertomus edellisen vuoden tapahtumista ja tapahtumien osallistujaluettelot.

Kurssiapurahaperusteet

Ay-toimintaan liittyvät kurssit

SAK:n, Teollisuusliiton, TSL:n, KSL:n ja vastaavien tahojen järjestämästä koulutuksesta on yhdistyksen maksaman kurssirahan suuruus 15 €/päivä. Mikäli järjestäjien toimesta maksetaan päivärahaa, yhdistys ei maksa kurssirahaa.

Kurssiapuraha-anomukset tulee lähettää yhdistyksen puheenjohtajalle tarkastettavaksi ennen kuin ne käsitellään JKY:n hallituksen – tai jäsenkokouksissa. Kurssiapurahat maksetaan neljännesvuosittain.

Yhden tai useamman kuukauden kurssien osalta avustussummat anotaan kirjallisena ja käsitellään hallituksessa tapauskohtaisesti erikseen. Anomukseen on liitettävä selvitys muista kurssin aikana maksettavista tuista.

Jäsenen on mahdollista saada kurssiapurahaa enintään 20 päivältä  per kalenterivuosi. Mahdollinen ylimenevä osa on aina verollista tuloa ja siitä päättää tapauskohtaisesti aina JKY:n hallitus.

Harrastuskursseilta ei kurssirahaa makseta.

Muut kurssit, seminaarit ja neuvottelupäivät

Tällaisia voivat olla mm. liiton, keskusjärjestöjen ja muiden yhteistyötahojen tapahtumat. Yhdistyksen maksaman kurssirahan suuruus on 15 €/päivä. Mikäli järjestäjien toimesta maksetaan päivärahaa, yhdistys ei maksa kurssirahaa.

Tuet ja edustukset

Lomatuki

Yhdistys maksaa jäsenilleen lomatukea 50 € kotimaan lomakohteessa vietetystä liiton tukemasta tai vastaavasta vähintään 5 vrk:n mittaisesta kuntoremonttilomasta ja kuntoremonttiloman treffiosasta maksettua tositetta vastaan. Maksetaan vain kerran kummastakin asianomaiselle henkilölle.

Yhdistyksen edustukset

Edustamisesta ja tavasta päättää yhdistyksen hallitus sääntöjen mukaan. Mikäli edustus edellyttää tarjoilua, sen laadusta päättää hallitus.

 Liity JKY:n ja Teollisuusliiton jäseneksi helposti liiton verkkosivuilla.