Yleistä

Työehtosopimus on jäseneduista merkittävin

Edunvalvonnassa jokainen jäsen on tärkeä. Joukkovoimalla on voitu saavuttaa asioita, jotka eivät olisi olleet saavutettavissa ilman järjestäytymistä omiin ammattiliittoihin ja yhteiseksi työntekijäperheeksi Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestöön (SAK).

Teollisuusliiton työehtosopimustoiminnalla on edelleen keskeinen merkitys kehitettäessä työelämän pelisääntöjä. Tämän työn jatkuminen sekä toiminnan tuloksellisuus perustuu mahdollisimman kattavaan työntekijöiden järjestäytymiseen Teollisuusliiton ammattiosastojen jäseniksi.

Vain vahva järjestäytyminen ammattiliittoon takaa työehtosopimuksen yleissitovuuden säilymisen myös tulevaisuudessa.

Oma ammattiliittomme on olemassaolonsa aikana saavuttanut:

 • ensimmäinen työehtosopimus 1900
 • viikkopalkkajärjestelmä
 • talviloma
 • korotettu lomapalkka
 • työajanlyhennyspäivät
 • ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus
 • helluntai, helatorstai ja uudenvuodenaatto palkallisina vapaapäivinä


Kirjatyöntekijöiden TES on työlainsäädäntöä parempi mm. seuraavissa asioissa:

 • työsopimus on tehtävä aina kirjallisesti
 • vähimmäispalkat, vuoro- ja yötyölisät, paikallisesti sovittavat palkkausjärjestelmät
 • vuosilomapalkan yhteydessä maksetaan lomapalkan korotusta 50%, joka maksetaan myös työsuhteen päättyessä
 • palkallista talvilomaa ansaitaan päivätyössä 1 viikko, vuorotyössä 2 viikkoa
 • työn lomassa 10 minuutin kahvitauko ja vuorotyössä palkallinen työaikaan luettava puolen tunnin lepotauko.
 • arkipyhät, juhannus-, joulu- ja uudenvuoden aatot sekä pääsiäislauantait ovat kaikille työntekijöille vapaapäiviä. Viikkopalkka maksetaan vähentämättömänä
 • työajanlyhennysvapaat ovat päivätyöläisille 80 h ja vuorotyöntekijöille 64 h vuodessa
 • ylityölisät maksetaan työstä, joka tehdään säännöllisen työajan lisäksi
 • hääpäivä, 50- ja 60-vuotispäivät, läheisen omaisen kuolin- ja hautauspäivä ovat palkallisia, jos osuvat työpäiviksi
 • sairausajan palkka työsuhteen keston perusteella 40/75/105 päivän ajanjaksolle kohdistuvilta kalenteripäiviltä
 • 3 kuukauden palkka äitiysvapaan ajalta, 6 päivän palkallinen isyysvapaa
 • oikeus palkalliseen poissaoloon alle 10 vuotiaan tai kehitysvammaisen lapsen hoidon järjestämiseksi tai lapsen hoitamiseksi enintään 4 päivän ajan
 • ansionmenetys maksetaan silloin, kun lääkärissäkäynti on edellyttänyt työkyvyttömyystodistuksen hankkimista
 • 120 tunnin ajalta maksetaan korvausta perehdyttämisestä
 • oppisopimus rinnastetaan toistaiseksi voimassa olevaan työsopimukseen, teoriajaksoilta maksetaan palkka
 • luottamushenkilöstön oikeus kouluttautumiseen, pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetuille maksetaan korvausta työsuhteen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden määrän perusteella
 Liity JKY:n ja Teollisuusliiton jäseneksi helposti liiton verkkosivuilla.